coaxial

КАКВО Е ПРОВОДНИК?

Проводник е вещество с висока електропроводимост. Като цяло всички проводници се явяват или метали, или електролити.
Проводници се наричат също и частите от електрическата мрежа — съединителните кабели и шини. Проводник е изолирано или неизолирано тоководящо едножично или многожично въже от един или два метала или сплави с добра електрическа проводимост, високи механични характеристики и устойчивост на химически въздействия.
Избор на сечение на проводник 
От данните, съдържащи се в следната таблица, може приблизително да се избере сечение на проводника в зависимост от мощността и тока на консуматора, както и подходящ предпазител за съответния токов кръг. Пример за избор на сечение на проводник: Задача: Да се захрани електронагревателен уред с мощност W = 4.75 kW с меден проводник, положен в кабелен канал. Изчисляване на тока: I = W/U. Напрежението ни е известно: 220 V. Съгласно формулата консумираният ток е I = 4750/220 = 21.6 A. По условието на задачата захранващия кабел ще бъде положен в пластмасов кабелен канал, което е равносилно на скрита инсталация. Проводниците са от мед. Затова при избора на сечение на проводника се насочваме към колона “скрита инсталация”, подколона “мед”. От тази колона търсим клетка с най-близката по-голяма стойност на тока – 27.0 A. Необходимото сечение на проводника е 4 кв. мм.