Елeктро апаратура

Повече от 33 години „Лъч-Терма 96 „ ООД е лидер в областта на електрооборудването.Фирмата предлага пълна гама апаратура на водещи световни производители  като Schneider Electric и ЕЛМАРК :

 • Автоматични и товарови прекъсвачи
 • Таймери, времерелета, контролни и измервателни релета
 • Датчици: фотоелектрически, индуктивни, капацитивни и датчици за налягане, крайни изключватели
 • Защита и управление на двигатели: контактори, моторни прекъсвачи, пакетни прекъсвачи,термични защити, пускатели, софтстартери и честотни регулатори
 • Програмируеми модули и контролери
 • Разпределителни ел.табла
 • Бутони, сигнални лампи,пултове и кутии
 • Токови трансформатори
 • Индустриални щепсели и контакти
 • Дефектнотокови защити
 • Катодни отводители
 • Ключове, контакти, конзоли и разклонителни кутии.

бутон номенклатура